Εκδήλωση στη μνήμη του Αντρέα Μπότσιου, Ζίτσα 24/2/2015