Για την ριζοσπαστικοποίηση της κοινωνίας απαιτείται ριζοσπαστικοποίηση της Παιδείας. Δημόσια, κρατική ή ελευθεριακή Παιδεία;
  • Δευ, 14/09/2015 - 12:59

Το ζητούμενο είναι η καθολική, δωρεάν, ουσιαστική απελευθερωτική παιδεία, που θα δίνει στέρεο υπόβαθρο και θα αναπτύσσει το κριτικό πνεύμα και τη δημιουργία στα νέα παιδιά.
Ιδιωτικό κέρδος και ουσιαστική παιδεία είναι ασύμβατες έννοιες. Με αυτή την έννοια ασφαλώς λέμε δημόσια και όχι ιδιωτική παιδεία. Ο δημόσιος χαρακτήρας της παιδείας είναι απολύτως αναγκαία, αλλά όχι ικανή προϋπόθεση για μια απελευθερωτική παιδεία που θα συγκρούεται με τις αξίες του συστήματος και την αναπαραγωγή τους από τους μηχανισμούς του αστικού κράτους. Με αυτή την έννοια, ο αποφασιστικός παράγοντας είναι το σπουδαστικό και εκπαιδευτικό κίνημα που μπορούν να διεκδικήσουν όχι μόνο την επίλυση των άμεσων προβλημάτων και την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών στην εκπαίδευση, αλλά και ένα ρόλο της κριτικό και απελευθερωτικό, στο πλαίσιο της γενικής πάλης για κοινωνική χειραφέτηση.