• Τρί, 30/05/2017 - 20:51
Αναιρέσεις 2017 : 2-3-4 Ιούνη
  • Αθήνα: 2-3-4 Ιουνίου, Γεωπονική, Ιερά Οδός
  • Θεσσαλονίκη: 2-3-4 Ιουνίου, πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά
  • Πάτρα: 2-3 Ιουνίου, Παλαιά Σφαγεία
  • Ιωάννινα: 9-10 Ιούνη, Θεατράκι Σκάλας
  • Λάρισα: 9 Ιούνη, Πλ. Λαμπρούλη, Φρούριο
  • Βόλος: 10 Ιούνη, Πεδίο του Άρεως, Πολυτεχνείο

Βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν την έναρξη των 3 μεγάλων κεντρικών φεστιβάλ των Αναιρέσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Την ερχόμενη Παρασκευή 2/6 το απόγευμα ανοίγουν τις πόρτες τους, επιφυλάσσοντας ένα άκρως ενδιαφέρον πολιτικό και πολιτιστικό πρόγραμμα. Στην εποχή βαθιάς οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος, εποχή εφόδου των πλέον αντιδραστικών ιδεολογικών ακροδεξιών δυνάμεων εγχώρια και διεθνώς βλέπουμε συνεχώς να ξεσπούν αυθόρμητοι κοινωνικοί αγώνες, γέννημα της οργής. Αυτοί όμως δεν αρκούν από μόνοι τους να οδηγήσουν την ανθρωπότητα στην έξοδο από το σύγχρονο αυτό μεσαίωνα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Αναδύεται λοιπόν η ανάγκη για τη συνολική αναμέτρηση και η ανάγκη στρατηγικού στόχου επαναστατικού μετασχηματισμού της κοινωνίας.

Το διήμερο 9-10 Ιούνη (Παρασκευή και Σάββατο) θα βρει τις Αναιρέσεις να ξεδιπλώνουν το πολιτικό και πολιτιστικό τους πρόγραμμα σε Ιωάννινα, Βόλο και Λάρισα. Συγκεκριμένα στις 9-10/6 στο Θεατράκι στη Λίμνη Ιωαννίνων, στις 9/6 Πλ. Λαμπρούλη στο Φρούριο της Λάρισας και 10/6 στο Πολυτεχνείο στο πεδίο του Άρεως στην πόλη του Βόλου.

Σημαντικές διεθνείς παρουσίες

Δύο πολύ σημαντικές διεθνείς παρουσίες επιφυλάσ­σει το φετινό φεστιβάλ των Αναιρέσεων, στη συζήτη­ση για τις εξελίξεις στην περιοχή και την ανάγκη αντι­πολεμικού αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, που στην Αθήνα θα γίνει το Σάββατο 3/6.

Από την Τουρκία θα συμμετέχει ο Λεβέντ Τουζέλ, ιστορικό στέλεχος της τουρκικής Αριστεράς και του κι­νήματος, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του Κόμματος Εργασίας (EMEP) από το 1996 έως το 2011, όταν πα­ραιτήθηκε για τυπικούς νομικούς λόγους, καθώς είχε εκλεγεί βουλευτής Κωνσταντινούπολης (2011-2015) στην τουρκι­κή Εθνοσυνέλευση με το μετωπικό σχήμα «Συνέδριο των Λαών» στο οποίο συμμετείχε το EMEP, το φιλο­κουρδικό κόμμα HDP, άλλες οργανώσεις και προσω­πικότητες. Υπήρξε ενεργό στέλεχος της Ένωσης Νο­μικών της Τουρκίας για πολλά χρόνια, ενώ έχει δε­χτεί πολλές διώξεις από τις κυβερνήσεις και το κρά­τος της Τουρκίας.

Από την Παλαιστίνη θα συμμετέχει ο Μοχάμετ Κα­τίμπ, στέλεχος της Παλαιστινιακής Νεολαίας, υπεύθυ­νος του δικτύου υπεράσπισης για τα δικαιώματα των πολιτικών κρατουμένων Samidoun στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

ΑΘΗΝΑ

Πέρα από το πολύ πλούσιο, και τις τρεις μέρες, πολιτιστικό πρόγραμμα των Αναιρέσεων, εξαιρετικό ενδιαφέρον πα­ρουσιάζουν και οι συζητήσεις που είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιη­θούν στο χώρο της Γεωπονι­κής Σχολής. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ

Η Οκτωβριανή Επανάσταση, 100 χρόνια μετά το ξέσπασμα της μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ιστο­ρικό πεδίο αναφοράς, πηγή έμπνευσης και γνώσης για τη συγκρότηση και ανάπτυ­ξη ενός σύγχρονου κομμουνι­στικού κινήματος. Μέρος αυ­τής της προσπάθειας φιλοδο­ξεί να αποτελέσει η εκδήλωση της Παρασκευής 2/6 με τίτ­λο «Η εμπειρία του Οκτώβρη οδηγός για τις νέες εφόδους στον ουρανό. Επανάστα­ση, Πρωτοπορία, Κομμου­νισμός από την σκοπιά των σημερινών αναμετρήσεων». Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι, ο Βασίλης Μηνακάκης μέλος της ΠΕ του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευ­θέρωση, ο Δημήτρης Μπελα­ντής, δικηγόρος και συγγρα­φέας και ο Περικλής Παυλί­δης, καθηγητής του ΑΠΘ και συγγραφέας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ

Μέσα σε αυτή τη συγκλο­νιστική εποχή το τέρας του πολέμου βρυχάται. Οι σημα­ντικές γεωπολιτικές εξελίξεις, η συνέχιση των πολεμικών αναμετρήσεων στην ευρύτε­ρη περιοχή και ο ορατός κίνδυνος κλι­μάκωσης θέτει υπογραμμίζει την ανάγκη να ενταθεί η αντιπολεμική αντιιμπερια­λιστική πάλη και η ανάληψη πρωτοβου­λιών για την πάλη και αλληλεγγύη όλων των λαών της περιοχής ενάντια στην πο­λεμική απειλή, τις επεμβάσεις και τα σχέ­δια των αστικών τάξεων και του ιμπερια­λισμού. Το Σάββατο 3/6 διοργανώνεται εκδήλωση με τίτλο «Ο πόλεμος στη γει­τονιά μας. Για μια αντιπολεμική διεθνι­στική απάντηση». Στην εκδήλωση αυτή, θα «φιλοξενηθούν» δύο δι­εθνείς αγωνιστές, ο Λεβέντ Τουζέλ, μέ­λος της Κεντρικής επιτροπής του EMEP (Κόμμα Εργασίας) και πρώην βουλευτής στην Τουρκία και ο Μοχάμεντ Κατίμπ στέλεχος της Παλαιστινιακής Νεολαίας, υπεύθυνος του δικτύου υπεράσπισης για τα δικαιώματα των πολιτικών κρατουμέ­νων Samidoun στην Ελλάδα από το Λα­ϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP). Επιπλέον τη συζή­τηση θα πλαισιώσουν ο Μιχάλης Ρίζος, μέλος της ΠΕ του ΝΑΡ και ο Νίκος Χα­ραλαμπόπουλος εκ μέρους της Αντιπο­λεμικής Διεθνιστικής Κίνησης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ

«Δεν μας αξίζει το σκοτάδι που ζού­με... Είμαστε το μέλλον και δε θα υπο­ταχθούμε. Οι πολλαπλές εκφράσεις του κινήματος της νεολαίας», τιτλοφορείται η εκδήλωση της Κυριακής 4/6. Από τη μία πλευρά οι δυνάμεις του κεφαλαίου επιδιώκουν μια ιστορική τομή στη νέα γενιά, από την άλλη ο «ευαίσθητος παλ­μογράφος» των κοινωνικών διεργασιών, όπως συχνά χαρακτηρίζεται η νέα γενιά, δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέ­ξη. Τη συζήτηση θα πλαισιώσουν οι Κώ­στας Τριχιάς (νΚΑ), Δημήτρης Κοσκινάς (ΑΡΙΣ), Χρήστος Ξαγοράρης (ΑΡΑΝ) και Αντώνης Φάρας (Ανασύνθεση ΟΝ­ΡΑ). Στη συζήτηση καλούνται να παρέμ­βουν νεολαιίστικες συλλογικότητες και πλήθος οργανώσεων της ριζοσπαστι­κής, αντικαπιταλιστικής και κομμουνι­στικής αριστεράς, διαμορφώνοντας ένα μικρό αλλά σημαντικό στιγμιότυπο του αναγκαίου διαλόγου που πρέπει να ανα­πτυχθεί μεταξύ όλων αυτών των δυνάμε­ων, ούτως ώστε να ανιχνευθούν δρόμοι κοινής παρέμβασης και δράσης.

Εκτός από τις κεντρικές εκδηλώσεις, το πολιτικό πρόγραμμα των Αναιρέσεων περιλαμβάνει θεματικά εργαστήρια (workshop) επικεντρωμένα σε επίκαιρα θέματα όπως την οργανική ένταξη των προσφύγων σε όλες τις πλευρές τις κοι­νωνικής, πολιτικής και κινηματικής ζω­ής, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και η απάντηση του μαθητικού, φοιτητικού και σπουδαστικού κινήματος και το έμφυ­λο ζήτημα. Στα πλαίσια του Φεστιβάλ θα φιλοξενηθεί και εκδήλωση -που για λό­γους ανωτέρας βίας αναβλήθηκε η προ­ηγούμενη διεξαγωγή της- για τον Αθλη­τισμό και τους ελεύθερους χώρους όπου θα παρέμβουν αθλητές, αθλητικογράφοι και αγωνιστές των κινημάτων γειτονιάς. Μια ακόμα πλευρά που θα απασχολή­σει το φεστιβάλ είναι τα σύγχρονα επι­στημονικά και τεχνολογικά επιτεύγμα­τα και οι νέες δυνατότητες που κυοφο­ρούν. Στη θεματική αυτή είναι αφιερωμέ­νο τόσο το τεύχος του περιοδικού Αναι­ρέσεις γύρω από την αρθρογραφία του οποίου θα πραγματοποιηθεί κύκλος συ­ζήτησης. Ακόμα εξέχοντα ρόλο στο φε­στιβάλ θα διαδραματίσουν τα θεματικά περίπτερα, διαμορφωμένα από ομάδες εργασίας με ποικιλία θεμάτων, όπως η εκπαίδευση, το περιβάλλον, η εργατική νεολαία, το γυναικείο ζήτημα και ειδικό αφιέρωμα για την Οκτωβριανή Επανά­σταση και θα πλαισιώνεται από έκθεση Σοβιετική Αφίσας.

Επίσης στο χώρο του φεστιβάλ θα φιλοξενηθούν περίπτερα από διάφορες συλλογικότητες που δραστηριοποιού­νται στο εργατικό κίνημα και στα κινή­ματα γειτονιάς, όπως εργατικές λέσχες, λαϊκές συνελεύσεις κ.α. Οι συλλογικό­τητες αυτές θα φιλοξενηθούν σε έναν ει­δικά διαμορφωμένο χώρο για να μπορέ­σει όλος ο κόσμος του φεστιβάλ να αλ­ληλεπιδράσει μαζί τους και με το έργο τους. Συνολικά, στόχος είναι τα περίπτε­ρα του φετινού φεστιβάλ των Αναιρέσε­ων να αποτελέσουν πόλο έλξης, προβλη­ματισμού και συζήτησης για όλους τους επισκέπτες του τριημέρου. Τέλος όπως και κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα υπάρ­χει βιβλιοπωλείο με χιλιάδες τίτλους πο­λιτικών και λογοτεχνικών βιβλίων και θα υπάρχουν διαθέσιμα τα προηγούμενα και το νέο-τέταρτο-τεύχος του περιο­δικού Τετράδια Μαρξισμού, το περιοδι­κό Αναιρέσεις, αλλά και ανεξάρτητες, κι­νηματικές εκδόσεις, fanzine κ.ο.κ

Η ημερήσια είσοδος ενίσχυσης θα εί­ναι 5 ευρώ, ενώ θα υπάρχει και εισιτήριο για όλο το τριήμερο στα 12 ευρώ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στη Θεσσαλονίκη το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 2,3 και 4 Ιούνη στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, περι­λαμβάνοντας εκδηλώσεις και workshop ευρύτερου θεματικού χαρακτήρα.

Στην Ανατολική Σκηνή του φεστιβάλ, την πρώτη μέρα οι Karma to Burn από την Αμερική, βρίσκουν τους «δικούς» μας Νighstalker και Jaw Bones σε μια εκρη­κτική συνάντηση. Rock είναι και οι ήχοι της δεύτερης μέρας με τους blues’n’roll Million Hollers, το heavy rock στίγμα των Deaf Radio και τoυς psychedelic rockers Naxatras. Την τρίτη μέρα το balkan και το dub έχουν την τιμητική τους με τους Vodka Rag, τους Βaildsa και τους Κακό Συναπάντημα. Οι Γιώργος Μιχαήλ και Δημήτρης Βαβλιάρας, η Βάσω Βασιλει­άδου με τους Γκιντίκι, ο Γιώργος Αετό­πουλος με τον Γιάννη Μήτση, οι Thrax Panks με τη θρακιώτικη «πανκοπανυγη­ροψυχεδέλεια» τους, οι Βουκολική Δια­ταραχή καθώς και αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι πλαισιώνουν την «Γιώργος Ντό­μπρος» των Αναιρέσεων. Η δυτική σκηνή φέρει το όνομα της σε μνήμη του συντρό­φου Γιώργου Ντόμπρου που μας άφησε τον Απρίλιο του ‘16.

ΠΑΤΡΑ

Αντίστοιχα, το Φεστιβάλ Αναιρέσεις θα πραγματοποιηθεί στις 2 και 3 Ιουνί­ου στο χώρο των Παλαιών Σφαγείων στην Πάτρα παρουσιάζοντας ένα πλού­σιο καλλιτεχνικό και πολιτικό πρόγραμ­μα. Την πρώτη μέρα θα εμφανιστούν στη σκηνή οι Sneaky Mustard, Void Droid και Naxatras. Η δεύτερη μέρα θα ξεκι­νήσει με Stand Up Comedy με τους Μι­χάλη Μαθιουδάκη και Βύρωνα Θεο­δωρόπουλο, ενώ μετά θα ανέβουν στη σκηνή οι Social Waste με Αντίποινα και Dj Magnum και η βραδιά θα κλείσει με λαϊκό γλέντι με τους Rebetien, Βασί­λη Σκούτα και Δημήτρη Μηταράκη. Το πολιτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ πε­ριλαμβάνει την πρώτη μέρα εκδήλωση με τίτλο: «Ο πόλεμος στη γειτονιά μας. Για μια αντιπολεμική διεθνιστική απά­ντηση», με τις προαναφερθείσες διεθνείς συμμετοχές, ενώ τη δεύτερη μέρα με την εκδήλωση «Κάτω η τέχνη σας! Η τέχνη και η Οκτωβρια­νή επανάσταση», συζητάμε για την τέχνη που γέννησε η Οκτωβριανή και πάντα γεννά η Επανάσταση, 100 χρόνια μετά την πρώτη έφοδο στον ουρανό. Ομιλη­τές θα είναι ο συνθέτης Σπύρος Ποτα­μιάς, ο οποίος θα μιλήσει για τους μπολ­σεβίκους και το ζήτημα της προλεταρια­κής κουλτούρας, η γλύπτρια και αρχιτέ­κτονας Ηρώ Μανδηλαρά, που θα μιλή­σει για τη ρωσική πρωτοπορία και την Οκτωβριανή Επανάσταση και ο συγγρα­φέας Βασίλης Τσιράκης, ο οποίος θα μι­λήσει για την τέχνη και τη σχέση της με την κοινωνία και την πολιτική.


Related Posts