ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ 28/2/2013 Συζήτηση με τον Γιώργο Ρούση