Μαρκέτος για Κυπριακή Κρίση και έξοδο απο το Ευρώ - ΕΤ3