Χαιρετισμός Αγγελου Χάγιου έξω απο τη ΓΑΔΘ, 13/4/13