Κ. Παπαδάκης για το πολιτικό σύστημα και την αστική δικαιοσύνη