Κάποτε υπήρχε ένα βιβλίο στο σχολείο "Μετά το Λύκειο, τι;" Μετά την έξοδο λοιπόν από Ευρώ-ΕΕ, τι;
  • Κυρ, 13/09/2015 - 22:37

Η έξοδος από το ευρώ και την ΕΕ είναι προϋπόθεση για να διεκδικηθεί ένας άλλος δρόμος  ανάπτυξη της Ελλάδας, σε αντικαπιταλιστική κατεύθυνση. Σε διαφορετική περίπτωση μιλάμε για μια χώρα που θα παραμείνει σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. Η αποδέσμευση λοιπόν θα δώσει την δυνατότητα για επεκτατική δημοσιονομική πολιτική που θα χρηματοδοτήσει κρατικές επενδύσεις με γνώμονα τις ανάγκες της κοινωνίας, παράλληλα με την κρατικοποίηση τραπεζών και στρατηγικών κλάδων της οικονομίας με εργατικό έλεγχο. Στόχος είναι η κάλυψη των λαϊκών αναγκών με δυό λόγια ψωμί και δουλειές για τον κόσμο.  Ο δρόμος αυτός δε μπορεί φυσικά να είναι ένας δρόμος αυτάρκειας, αλλά αναζήτησης αμοιβαία επωφελών σχέσεων με όλες τις χώρες και ιδιαίτερα με τις χώρες της περιοχής που έχουν ανάλογο επίπεδο ανάπτυξης.