Η υποψία κ μόνο μη συμφωνίας επί ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε σε bank run. Πώς θα αποτρέψετε κάτι τέτοιο αν η άποψή σας κερδίσει έδαφος;
  • Κυρ, 13/09/2015 - 22:50

Το Bank Run έγινε από το φόβο κουρέματος καταθέσεων (bail in) εντός ευρώ αυτός ο κίνδυνος δεν υπάρχει σε εθνικό νόμισμα. Επιπλέον, με τη μετάβαση σε εθνικό νόμισμα οι κρατικές τράπεζες θα κερδίσουν περί τα 120 δις. ευρώ που είναι οι υποχρεώσεις τους από τον ELA κατά κύριο λόγο αποκτώντας έτσι αδιαμφισβήτητη κεφαλαιακή επάρκεια. Το τελευταίο θα επιτρέψει και την ελάφρυνση των υποχρεώσεων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.