Στη Βουλιαγμένη ορισμένοι θα ήθελαν εθνικό νόμισμα. Πώς θα εμποδίσετε να πλουτίσουν όσοι έχουν ευρώ στο εξωτερικό;
  • Δευ, 14/09/2015 - 00:15

Είναι δεδομένο ότι τα περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου θα παραμείνουν στο δημόσιο και σε αυτά θα προστεθούν και στρατηγικοί κλάδοι της οικονομίας. Επιπλέον με την ανακεφαλαίωση των τραπεζών θα είναι εφικτή η προστασία της λαϊκής κατοικίας με την διαγραφή χρεών για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Το κυριότερο όμως είναι ότι θα υπάρχει λαϊκός έλεγχος τόσο για τα κεφάλαια που θα μπουν στη χώρα, εάν υπάρξουν, όσο και για τη χρήση τους. Τέλος είναι δεδομένο ότι κεφάλαια που δεν αντιστοιχίζονται με φορολογημένα εισοδήματα θα φορολογηθούν.