Ποια η γνώμη σας για το πανευρωπαϊκό κόμμα των Βαρουφάκη - Ζωής - Μελανσόν;
  • Δευ, 14/09/2015 - 11:03

Αν και το ερώτημα ταιριάζει περισσότερο τη ΛΑ.Ε μπορούμε να πάρουμε θέση. Είναι ένα κόμμα που έχει ως στόχο τον εκδημοκρατισμό του ευρώ και της ΕΕ. Δηλαδή τις αυταπάτες που καλλιέργησε ο ΣΥΡΙΖΑ σε εθνικό επίπεδο τις μεταφέρει σε ευρωπαϊκό. Όταν δε φθάνει να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο της άρνησης εφαρμογής των ονειρικών και συχνά παραληρηματικών προτάσεων του Γιάνη τότε μιλούν για παράλληλα συστήματα πληρωμών τύπου bitcoin, κυκλοφορία παράλληλου νομίσματος δίπλα στο ευρώ, ηλεκτρονικές συναλλαγές σε ευρώ κ.α.. Νομίζω ότι καλύτερα από όλους αποδίδει την αξία τέτοιων προγραμμάτων ο Μάρξ πριν από 130 χρόνια «Εκείνοι που λένε ότι η έλλειψη μέσων πληρωμών [είναι υπεύθυνες για την κρίση] …είναι ηλίθιοι που πιστεύουν ότι είναι στα καθήκοντα και τις δυνατότητες των τραπεζών να μετατρέψουν όλους του χρεοκοπημένους απατεώνες σε αξιοσέβαστους καπιταλιστές με κομμάτια χαρτί» (Κεφάλαιο τόμος ΙΙΙ σελ 353). Δυστυχώς για τους εμπνευστές τέτοιων προγραμμάτων η καπιταλιστική κρίση οφείλεται στην κατάρρευση του κινήτρου του κέρδους ως βάση της οικονομικής μεγέθυνσης και οι πολιτικές αντιμετώπισής της έχουν ξεκάθαρο ταξικό πρόσημο. Δηλαδή είτε επιδιώκουν την αποκατάσταση της καπιταλιστικής κερδοφορίας είτε την κάλυψη λαϊκών αναγκών. Οι θεσμοί που υπηρετούν την αποκατάσταση της καπιταλιστικής κερδοφορίας όπως η ΕΕ δεν μπορούν να εκδημοκρατιστούν όπως έδειξε και εμπειρία των τελευταίων οχτώ μηνών.