• Τρί, 02/06/2020 - 21:39
ANTARSYA: Kahrolsun devletin ırkçılığı! ABD’deki eylemcilerle dayanışıyoruz

ANTARSYA: Kahrolsun devletin ırkçılığı! ABD’deki eylemcilerle dayanışıyoruz

ABD’de bugünlerde, George Floyd’un ırkçı bir şekilde katledilmesine karşı yükselen isyan, ırkçılığa, devlet terörüne ve korkusuna, Trump’ın politikalarına ve genel olarak Amerikan kapitalizmine karşı ümitli bir “Hayır”dır.

“Nefes alamayan” sadece katledilmiş olan afro-amerikan değildi. Bugün sermaye güçleri ve onların siyasi temsilcileri, milyonlarca işçinin, gencin, işsizin ve yoksulun, göçmenin, evsizin, sigortasızın nefesini kesiyor.

Tüm bunlar “koronavirüs krizi”nde şirketlerini desteklemek için onlara 2 trilyon dolar hibe eden Trump’un ABD’sinde gerçekleşmekte; ki diğer yanda aynı ABD’de işsizlik %30’a fırlamış, askeri silahlanma için 2019 yılında 650 milyar dolar harcanmış, nüfusun %1’i sermayenin %44’ünü elinde tutmakta, 55 milyon insan açlık sınırının altında yaşamakta. Kendi çokuluslu şirketlerinin çıkarları için gezegenin her köşesine bomba yağdırarak, öldürerek, işkence ederek müdahale eden ABD’de gerçekleşmekte.

Irkçılık, sermayenin ve onun hükümetlerinin ezilenleri bölmek, onları birbirine düşürmek ve onları sömürüp ezmek için geçmişten günümüze kullandığı ve kullanacağı bir silah. Sınıfsal çelişkiler ne denli korkunç ve büyükse, sistemin ve devletin ırkçılığı da o denli derindir. ABD’de 2,5 milyon tutuklu bulunmakta ve bunların %50’sini siyahlar oluşturuyor, hem de siyahların nüfus oranı %13’ü geçmediği halde. ABD’de idam uygulamasının %80’i siyahlar için uygulanmakta, koronavirüs kurbanlarının %60’ını siyahlar oluşturmakta, hem de toplam nüfuslarına kıyasla 5 kat fazla bir oranla.

ABD, tıpkı Irak ve Latin Amerika’da işkence edip öldürdüğü gibi, kendi vatandaşlarına da aynı şekilde işkence edip öldürüyor. Bir devlet ve bir hükümet, nasıl ki kendi sınırları dışındaki halklara karşı adaletsiz ve emperyalistse, kendi halkına karşı da aynı şekilde barbar ve sömürücüdür. Çünkü her şeyden önce, derinden sınıfsaldır.

Tüm kalbimizle ABD’de direnenlerle dayanışıyoruz. “Canavarın kalbinde” mücadele edenleri selamlıyoruz. Kahrolsun ırkçılık, faşizm, devlet totaliterliği. Mücadelemiz yoksulluğu ve işsizliği, ırkçılığı, şiddetli baskı ve savaşı doğuran kapitalizme karşıdır.

Tags: