• Σάβ, 08/02/2020 - 20:11
ΤΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ : Βαρέα μέταλλα στο βυθό της Σύρου

Τον περασμένο Σεπτέμβρη του 2019  μέλη της εθελοντικής ομάδας Aegean rebreath πραγματοποησαν εθελοντικά καθαρισμό της θαλάσσιας περιοχής του Καρνάγιου και δειγματοληψία  ιζήματος από την επιφάνεια του πυθμένα. Τα δείγματα στάλθηκαν για ανάλυση στο ΕΛΚΕΘΕ (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών) και τα αποτελέσματα , που πρόσφατα ανακοινώθηκαν, έδειξαν αυτό που όλοι υποπτευόμαστε αλλά μέχρι σήμερα δεν είχε αποδειχθεί. Την ύπαρξη βαρέων μετάλλων που ξεπερνούν τις φυσιολογικές τιμές και θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία. 

Ενδεικτικά η περιεκτικότητα του δείγματος σε χρώμιο ήταν 189 ppm (μέρη ανά εκατομμύριο), όταν η μέση τιμή ενός ιζήματος είναι 72 ppm. Αντίστοιχα, η περιεκτικότητα του δείγματος σε χαλκό ήταν 181 ppm με τη μέση τιμή στα 33 ppm, σε ψευδάργυρο 228 ppm με μέση τιμή τα 95 ppm, σε μόλυβδο 135 ppm με μέση τιμή τα 19 ppm, σε κάδμιο 0,523 ppm με μέση τιμή τα 0,17 ppm.

Τα βαρέα μέταλλα αποτελούν μη συμβατικούς ρύπους του νερού και είναι μη βιοδιασπώμενες ουσίες, οι οποίες συσσωρεύονται στους ανώτερους καταναλωτές , δηλαδή στον άνθρωπο. Το φαινόμενο αυτό που ονομάζεται βιοσυσσώρευση, είναι η σταδιακή αύξηση της ποσότητας μιας ουσίας στο ανθρώπινο σώμα ή σε κάποιο συγκεκριμένο όργανο του ανθρώπινου οργανισμού και προκύπτει όταν ο ρυθμός πρόσληψης είναι μεγαλύτερος από το ρυθμό απομάκρυνσης της ουσίας από το σώμα του οργανισμού(IUPAC, 1993). 

Είναι προφανές ότι η ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής οφείλεται στις βιομηχανικές δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία μη τηρώντας ούτε τις βασικές περιβαλλοντικές αρχές στο βωμό του κέρδους.  

Πότε θα διεξαχθούν οι κατάλληλες έρευνες για να εκτιμηθεί η ρύπανση (υδάτων και ατμοσφαιρική) στην περιοχή; Ως πότε θα διακινδυνεύει η υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών στο όνομα της «ανάπτυξης»;

Απαιτούμε τον σεβασμό του περιβάλλοντος από οποιαδήποτε οικονομική – παραγωγική δραστηριότητα και την προστασία των φυσικών πόρων. Απαιτούμε να σταματήσει η διακινδύνευση της δημόσιας υγείας για το κέρδος των εταιριών. Απαιτούμε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και την ενημέρωση των κατοίκων για τις ενέργειες που προτίθενται να λάβουν.


Related Posts