• Τρί, 21/05/2013 - 16:16
ANTARSYA in Belgium: discussion on the 2nd national conference- Brussels May 28th

ANTARSYA en Belgique: débat à l’occasion de la 2ème conférence nationale

ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Βέλγιο: διάλογος με αφορμή τη Β’ Συνδιάσκεψη .

FR en bas / ελληνικά πιο κάτω

Members and friends of ANTARSYA who live in Belgium will present the Positions of the 2nd national conference aiming at promoting the dialogue on the current challenges faced by the Anticapitalist Left in Greece and in Europe. A member of the Central Coordinating Committee will intervene in skype connection with Athens. A comrade from LCR will also take the floor. All parties and organisations of the Greek, Belgian, European and international Left are invited! We launch a call for the creation of a Local Committee of ANTARSYA in Belgium. The discussion will be in English but will be translated into French and Greek and those present will be able to speak in these languages.

Des amis et membres d’ANTARSYA qui habitent en Belgique présenteront les Positions de la 2ème conférence nationale dans le but de promouvoir le dialogue sur le défis auxquels fait face pour la gauche anticapitaliste en Grèce et en Europe. Un membre de la Comité Centrale de Coordination de la coalition ANTARSYA interviendra via connexion skype avec Athènes. Un camarade de la LCR parlera aussi. Toutes les forces de la gauche grecque, belge, européenne et internationale sont les bienvenues ! Un appel est lancé pour la création d’un Comité Local d’ANTARSYA en Belgique. Le débat aura lieu en anglais mais l’interprétation vers le français et le grec sera disponible et le public pourra intervenir en une de ces langues.

Μέλη και φίλοι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που ζουν στο Βέλγιο θα παρουσιάσουν τις θέσεις της Β’ Συνδιάσκεψης με σκοπό την προώθηση του διαλόγου για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αντικαπιταλιστική Αριστερά σε Ελλάδα και Ευρώπη. Θα παρέμβει μέσω σύνδεσης skype με την Αθήνα μέλος της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Χαιρετισμό θα απευθύνει σύντροφος από την LCR. Όλες οι δυνάμεις της ελληνικής, βελγικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς αριστεράς είναι ευπρόσδεκτες! Τέλος, απευθύνουμε κάλεσμα για τη συγκρότηση Τοπικής Επιτροπής Βελγίου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. H συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά αλλά θα υπάρχει δυνατότητα μετάφρασης προς τα γαλλικά και ελληνικά και οι παρόντες θα μπορούν να παρέμβουν σε αυτές τις γλώσσες.

 

De Pianofabriek (6:30pm local time)
Fortstraat 35, 1060 Brussels, Belgium