Διευκρινίστε τι εννοείτε συναλλαγματικά αποθέματα και τι προσμετράτε σε αυτά;
  • Δευ, 14/09/2015 - 17:53

Είναι πολύ απλό. Όλοι μας έχουμε κάποια ευρώ στην τσέπη μας, εάν πάμε σε εθνικό νόμισμα θα πρέπει να τα ανταλλάξουμε με το όποιο νέο νόμισμα για να καλύψουμε τις καθημερινές μας αγορές (Super Market, Βενζίνη, εισιτήρια κλπ.). Τα ευρώ που θα ανταλλάξουμε θα πάνε στα θησαυροφυλάκια της Κεντρικής Τράπεζας και θα αποτελέσουν ένα πρώτο αποθεματικό συνολικού ύψους 35 δισ. ευρώ. Επίσης κάποιοι έχουν κρύψει σε στρώματα και θυρίδες ευρώ από το φόβο ότι θα γίνει κούρεμα καταθέσεων θα κλείσουν οι τράπεζες κλπ. Αυτά τα χρήματα θα πρέπει να ανταλλαγούν επίσης με το νέο νόμισμα και όποια αποτελούν προϊόν φοροδιαφυγής να φορολογηθούν. Σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς είναι 25 δισ. ευρώ σύμφωνα με άλλους  50 δισ. ευρώ. Τέλος η Τράπεζα της Ελλάδας εάν κάποιος δει τον ισολογισμό της έχει επιπλέον αποθεματικά σε πολύτιμα μέταλλα ευρώ και συνάλλαγμα. Κατά την εκτίμησή μας το συνολικό ποσό των διαθέσιμων αποθεματικών σε περίπτωση εξόδου από το ευρώ με εργατικό κίνημα και λαϊκό έλεγχο θα είναι περί τα 75 δισ. ευρώ. Γιατί τα χρειαζόμαστε αυτά τα αποθεματικά; Τα χρειαζόμαστε για να σταθεροποιήσουμε την ισοτιμία του νέου νομίσματος μετά την αρχική υποτίμηση και για την κάλυψη των άμεσων λαϊκών αναγκών σε εισαγόμενα τρόφιμα, φάρμακα και ενέργεια. Στη συνέχεια θα τα χρειασθούμε για την πραγματοποίηση άμεσων κρατικών επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας που θα επιτρέψουν τη διεύρυνση της παραγωγής, την αύξηση της απασχόλησης, την αναδιανομή και την κοινωνική ευημερία σε όφελος των πολλών (παιδεία, υγεία, ασφάλιση, εργασία, περιβάλλον κ.λπ.)