Πόσο ταχύτερη θα είναι η ανάκαμψη της οικονομίας σε μια ενδεχόμενη επιστροφή στη δραχμή αφού η υποτίμηση θα είναι αναπόφευκτη;
  • Τρί, 15/09/2015 - 23:55

Καταρχήν το τρίτο μνημόνιο θα είναι υφεσιακό άρα το δίλημμα είναι ανάμεσα στην απελευθέρωση από ευρώ και ΕΕ ή τον παραπέρα περιορισμό λαϊκών δικαιωμάτων και αναγκών. Επιπλέον, όλοι οι οικονομολόγοι από τον Blanshard του ΔΝΤ μέχρι μαρξιστές υπολογίζουν το δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή στο 1,7 έως 2 αντί για 0,7 που υπολογίζουν τα μνημόνια. Αυτό σημαίνει σε απλά λόγια ότι ελλειμματικοί κρατικοί προϋπολογισμοί της τάξης του 5% θα οδηγήσουν σε μεγέθυνση της τάξης του 10%, δεδομένου ότι τα ελλείμματα αυτά θα χρηματοδοτούν άμεσες κρατικές επενδύσεις που θα αυξάνουν την απασχόληση και θα καλύπτουν λαϊκές ανάγκες. Προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος είναι η διατήρηση σταθερής ισοτιμίας μετά την αρχική υποτίμηση κάτι που θα επιτευχθεί με τη χρήση των συναλλαγματικών αποθεματικών και των έλεγχο επί του εμπορικού ισοζυγίου. Όμως και πάλι το θέμα δεν είναι τεχνικό αλλά ταξικό /πολιτικό. Το μεταβατικό πρόγραμμα που προτείνουμε αμφισβητεί στην πράξη τη μεγέθυνσης με γνώμονα το κέρδος γι’ αυτό και προκρίνει άμεσες κρατικές επενδύσεις με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες ως μοχλό οικονομικής μεγέθυνσης. Η έξοδος από τη κρίση έχει ταξικό πρόσημο γιατί είναι καπιταλιστική κρίση το ίδιο και το πρόγραμμά μας γι αυτό είναι αντικαπιταλιστικό μεταβατικό πρόγραμμα.