Για τον μισθό των βουλευτών (7000€/μηνά) τι άποψη έχετε;
  • Τρί, 15/09/2015 - 23:58

Ο υψηλότατος μισθός των βουλευτών, μαζί με ένα σύνολο ακόμη προνομίων, αποτελούν πρόκληση για τους εργαζόεμνους και την κοινή λογική. Σε συνδυασμό με το ρόλο των κρατικών και κυβερνητικών δομών και το χαρακτήρα των αστικών κομμάτων εξουσίας, διαμορφώνεται ένα στρώμα επαγγελματιών πολιτικών, που φυσικά ταυτίζεται με τα συμφέροντα της τσέπης τους και της τάξης τους. Δυστυχώς, αντικειμενικά, μέσα σε όλο αυτό το πλέγμα των προνομίων, αφομοιώνονται συχνά και οι βουλευτές της διαχειριστικής αριστεράς.
Η βουλευτική δράση πρέπει να αποτελεί μορφή κοινωνικής και πολιτικής προσφοράς σε μια βουλή εργαζόμενο σώμα και οι βουλευτές να  αμείβονται με το βασικό εργατικό μισθό που ορίζει η ΕΓΣΣΕ, με παράλληλη δωρεάν κάλυψη από το κράτος στοιχειωδών εξόδων μετακίνησης, σίτισης κλπ με σημείο αναφοράς τον τρόπο κάλυψης των εξόδων των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα όταν π.χ δουλεύουν εκτός έδρας. Υποστηρίζουμε επίσης την σοβαρή ενίσχυση των υποδομών της Βουλής και σχετικών κρατικών υπηρεσιών  σε ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογική ανάπτυξη και εν γένει υποδομή, ώστε να διευκολύνεται η δουλειά των βουλευτών, η πρόσβασή τους σε στοιχεία, η επεξεργασία δεδομένων και άλλα.
Έχουμε συνείδηση ότι τα παραπάνω δεν αλλάζουν τον τυπικό και περιορισμένο χαρακτήρα του αστικού κοινοβουλίου, αλλά απλά αποτελούν μικρά μέτρα αποκατάστασης της περί δικαίου κοινής αίσθησης. Για μας η δημοκρατία, αποτελεί ζήτημα ταξικής πάλης και τελικά συνδέεται με το χαρακτήρα της εξουσίας. Όραμά μας είναι μια εργατική κοινωνική δημοκρατία, με συνδυασμό  άμεσων και έμμεσων μορφών  δημοκρατίας, ώστε η εξουσία να ανήκει πραγματικά στους παραγωγούς του κοινωνικού πλούτου και πολιτισμού, με ανεπτυγμένες διαρκείς μορφές ελέγχου, λογοδοσίας, ανακλητότητας και εναλλαγής.