Το θέμα χρέος/νόμισμα απασχολεί πολύ τον κόσμο. Εξηγείστε τις θέσεις σας για αυτό.
  • Τετ, 16/09/2015 - 00:05

Συντηρητικές αλλά και σοσιαλδημοκρατικές απόψεις για την κρίση επιχειρηματολογούν ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε κρίση γιατί έχει υψηλό χρέος. Ισχύει το αντίθετο η Ελλάδα έχει υψηλό χρέος λόγω της καπιταλιστικής κρίσης. Απόδειξη είναι ότι σε ολόκληρο τον κόσμο το δημόσιο χρέος των χωρών έχει σχεδόν διπλασιαστεί λόγω της πρακτικής τα κράτη να κοινωνικοποιήσουν τις ζημιές των καπιταλιστών μέσω του δημόσιου χρέους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι ΗΠΑ όπου το χρέος από 8 τρις δολάρια το 2008 ξεπερνάει σήμερα τα 17 τρις δολάρια.  Το χρέος λοιπόν δεν είναι του λαού και από τη σκοπιά αυτή διεκδικούμε άμεση στάση πληρωμών και μονομερή διαγραφή του συνόλου του χρέους. Η άρνηση του χρέους είναι προϋπόθεση για την έξοδο από το ευρώ και την ΕΕ, διαφορετικά κάθε ενέργεια αποδέσμευσης θα συνεπάγεται την παγίδευση του λαού σε ένα φαύλο κύκλο υπερχρέωσης, οικονομικής και πολιτικής εξάρτησης. Από τη σκοπιά αυτή δεν μπορούμε να δεχθούμε θέσεις δυνάμεων όπως η ΛΑ.Ε. που προτείνουν πολιτική διαπραγμάτευση για το χρέος επιδιώκοντας τη συναινετική διαγραφή μέρους, παρόλο που γνωρίζουν ότι οι δανειστές δεν θα το δεχθούν. Η άμεση έξοδος από το ευρώ και την ΕΕ είναι με τη σειρά της προϋπόθεση για την εφαρμογή ενός μεταβατικού αντικαπιταλιστικού προγράμματος κρατικοποίησης βασικών κλάδων της οικονομίας και επιβολής εργατικού λαϊκού ελέγχου. Σκοπός της εξόδου σε εθνικό νόμισμα και της αποδέσμευσης από την ΕΕ είναι η κρατικοποίηση του τραπεζικού συστήματος, η χρηματοδότηση κρατικών επενδύσεων για την επέκταση της παραγωγής και την κάλυψη λαϊκών αναγκών και η υποστήριξη πολιτικών αναδιανομής εισοδήματος σε όφελος του λαού.