Με ποια λογική αθροίζετε στα συναλλαγματικά διαθέσιμα τα "χαρτονομίσματα που βρίσκονται στις τσέπες μας , στρώματα κτλ";
  • Τετ, 16/09/2015 - 11:00

Σε αντίθεση με το 2000 όπου οι δραχμές που ανταλλάξαμε ακυρώθηκαν, έπαψαν να είναι νόμισμα τα ευρώ που θα ανταλλαγούν σήμερα θα συνεχίσουν να είναι νόμισμα. Θα είναι ένα συναλλαγματικό διαθέσιμο στα θησαυροφυλάκια της κεντρικής τράπεζας. Δηλαδή όπως ο κόσμος θα ανταλλάσσει τα ευρώ που έχει στην κατοχή του με το νέο νόμισμα για να καλύψει τις καθημερινές του ανάγκες, θα συσσωρεύεται ένα αντίστοιχο αποθεματικό.