Διευκρινίστε αυτό, παρακαλώ "δε συνεπάγεται την ακύρωση των ευρώ σε κυκλοφορία όπως είχε γίνει με τις δραχμές το 2000"
  • Τετ, 16/09/2015 - 11:04

Οι δραχμές το 2000 ακυρώθηκαν με την είσοδο στο ευρώ, καθώς και η δραχμή ως νόμισμα έπαψε να υφίσταται. Αντίθετα, το ευρώ μετά την έξοδο της Ελλάδας από ευρωζώνη και ΕΕ, θα εξακολουθεί να υπάρχει ως νόμισμα. Επομένως,  τα ευρώ που βρίσκονται στα σπίτια σήμερα,  θα μπορούν να ανταλλάσσονται  με το νέο νόμισμα. Όπως για παράδειγμα μπορούσε και μπορεί να ανταλλάσσει κάποιος δολάρια που έχει στο πορτοφόλι του. Συνοψίζοντας, τα ευρώ που είναι αποθησαυρισμένα στα στρώματα, αποτελούν  νόμισμα σε κυκλοφορία που δεν θα ακυρωθεί. Θα χρησιμοποιηθεί, μέσω της ανταλλαγής του,  ως αποθεματικό για τη στήριξη του νέου νομίσματος.