• Σάβ, 19/05/2012 - 21:59
Αποφάσεις ΤΕ Βόρειου Τομέα Πάτρας

Αποφάσεις Τοπικής Επιτροπής Βορείου Τομέα ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πάτρας

Η εισήγηση υπερψηφίστηκε επί της αρχής. Αποφασίστηκαν οι εξής αλλαγές:
Προσθήκη στο Σημείο 5 στο τέλος της δεύτερης παραγράφου:
''Αρνητικά αποτιμούμε επίσης, ως προς τη δυνατότητα αποτύπωσης μιας μετωπικής, ενωτικής φυσιογνωμίας στη βάση του αναγκαίου μεταβατικού προγράμματος, την αρνητική έκβαση του διαλόγου γύρω από την κοινή εκλογική συνεργασία με άλλα κομμάτια της Αριστεράς, όπως το ΜΑΑ, αλλά και την απουσία διαλόγου στη βάση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ γι' αυτό το ζήτημα.''
Προσθήκη στο σημείο 7 στο τέλος της πρώτης παραγράφου:
''Η υλοποίηση του Αγωνιστικού Μετώπου Ρήξης και Ανατροπής θα πρέπει να περνάει κυρίως μέσα από αυτά τα όργανα πάλης του λαού (π.χ. λαϊκές συνελεύσεις στις γειτονιές), προδρόμους μιας άλλης εξουσίας των εργαζομένων. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα πρωτοστατήσει σε αυτό τον τομέα, προσπαθώντας να αναδείξει στον κόσμο τη σημασία να οργανώνεται και να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Πρέπει σε κάθε χώρο και πόλη να ξεκαθαριστούν πώς αυτά θα υλοποιηθούν.''
Προσθήκη στο τέλος του σημείου 7:
"Επίσης στόχος του επόμενου διαστήματος είναι η ανατροπή που έγινε σε εκλογικό επίπεδο, να σημάνει και την ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος."

Αλλαγή της δεύτερης παραγράφου στο σημείο 8
Η δεύτερη παράγραφος να αντικατασταθεί από την εξής:
''Σε ενδεχόμενο νέων εκλογών, το Πανελλαδικό Συντονιστικό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ επιδιώκει την κοινή εκλογική κάθοδο με όλες τις δυνάμεις της Αριστεράς στη βάση του αναγκαίου μεταβατικού προγράμματος απάντησης στην κρίση, αναδεικνύοντας ιδιαίτερα το ζήτημα της πάλης κατά του Ευρώ και της ΕΕ στην προοπτική μιας άλλης Αριστεράς. Σε κάθε περίπτωση, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα διατηρήσει την πολιτική, προγραμματική και οργανωτική της αυτοτέλεια. Μετά από το γύρο των επαφών με τις υπόλοιπες δυνάμεις, η απόφαση για την τακτική μας στις εκλογές να παρθεί σε διαδικασία πανελλαδικής συνδιάσκεψης.''


Related Posts