Απόφαση της 1ης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για τις οργανωτικές αρχές
  • Κυρ, 30/10/2011 - 23:23
Απόφαση της 1ης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για τις οργανωτικές αρχές

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

για τις Οργανωτικές Αρχές

1. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι πολιτικό μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής αριστεράς κα της ριζοσπαστικής οικολογίας με προγραμματικά πολιτικά και ιδεολογικά στοιχεία ενότητας. Συμμετέχουν σε αυτήν οργανωμένες πολιτικές συλλογικότητες και ανένταχτοι αγωνιστές. Αναγνωρίζει τη λειτουργία και δράση στο εσωτερικό της οργανώσεων, ρευμάτων, ομάδων. Σέβεται τις διαφορές τους αλλά και τη συμβολή τους, ευνοεί την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ τους. Ζητά τη συνεισφορά τους σε πρωτοπόρες ιδέες και δράση και αναγνωρίζει την αυτοτέλειά τους. Έχει, όμως, και η ίδια σχετική αυτοτέλεια από αυτές. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στηρίζεται στις δικές της αυτοτελείς πολιτικές διαδικασίες σε κάθε επίπεδο και την ενεργό συμμετοχή των συντροφισσών και των συντρόφων που την συναποτελούν, επιχειρώντας την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενοποίηση της παρέμβασής τους. Παρεμβαίνει επίσης στις κεντρικές πολιτικές εξελίξεις με όποιον τρόπο εξυπηρετεί την προώθηση των πολιτικών και κινηματικών της στόχων χωρίς μεταρρυθμιστικές, κυβερνητικές και κοινοβουλευτικές αυταπάτες.

2. Η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. είναι αυτόνομη οικονομικά και στηρίζεται από τις συνδρομές των μελών και των συνιστωσών της, στα έσοδα από εκδηλώσεις που πραγματοποιεί και τις εισφορές φίλων της.

3. Μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ γίνεται όποιος συμφωνεί με τις βασικές πολιτικές και ιδεολογικές κατευθύνσεις, οργανωτικές αρχές και τους στόχους της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, όπως αυτές αποτυπώνονται στα ιδρυτικά κείμενα (διακήρυξη Σπόρτινγκ και Αθηναΐδας) και τις αποφάσεις των Συνδιασκέψεων, αποδέχεται τις αρχές της δημοκρατικής συγκρότησης, συμμετέχει σε μια Τοπική ή Κλαδική Επιτροπή, πληρώνει τη συνδρομή του και συμβάλλει στην υλοποίηση των αποφάσεων και των πρωτοβουλιών της. Το μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ παλεύει και στρατεύεται για την επαναστατική ανατροπή του καπιταλισμού, τη σοσιαλιστική και κομμουνιστική προοπτική, ενάντια στο αστικό κράτος, το κεφάλαιο, τον ιμπεριαλισμό και τους μηχανισμούς τους. Συμμετέχει ενεργά στα κοινωνικά κινήματα. Οι οργανώσεις που συμμετέχουν στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ ενθαρρύνουν τα μέλη τους να συμμετέχουν και να είναι μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η εγγραφή τους όμως σ’ αυτήν γίνεται ατομικά και με ευθύνη του κάθε συντρόφου ή συντρόφισσας.

4. Τα μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συμμετέχουν σε Τοπικές και Κλαδικές Επιτροπές στις οποίες γίνεται η εγγραφή των μελών και η εκλογή αντιπροσώπων, με βάση την αρχή ένα μέλος - μία ψήφος. Τα μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπορούν να συμμετέχουν εφόσον το επιθυμούν και στην Τοπική και στην Κλαδική Επιτροπή του χώρου δραστηριότητας τους, αλλά έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα και να παίρνουν θέση σε κεντρικά ζητήματα σε μια από τις δύο Επιτροπές. Οι Επιτροπές αποφασίζουν για τη δράση τους σε κάθε περιοχή ή κοινωνικό χώρο. Τα γεωγραφικά όρια των περιοχών κάθε Τοπικής Επιτροπής και τα συνδικαλιστικά όρια κάθε Κλαδικής καθορίζονται σε συνεννόηση με το Κεντρικό Συντονιστικό.

5. Κυρίαρχο όργανο κάθε Επιτροπής αποτελεί η Συνέλευση των μελών της. Συνελεύσεις συγκαλούνται μετά από απόφαση του Τοπικού Συντονιστικού ή αν ζητηθεί από το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών τους. Οι συνελεύσεις πρέπει να είναι καλά οργανωμένες και έγκαιρα δημοσιοποιημένες (ημερομηνία, χώρος κλπ.), για να διευκολύνουν τη συμμετοχή όλων των μελών και να μην εξαντλούνται σε πρόχειρες συνεννοήσεις. Οι συνελεύσεις συζητούν και αποφασίζουν για όλα τα ζητήματα, συνολικά ή μερικά, γενικά ή τοπικά/κλαδικά. Επιδιώκεται ο προγραμματισμός Συνελεύσεων κατόπιν γραπτής εισήγησης των οργάνων. Η Συνέλευση δικαιούται να πάρει αποφάσεις εφόσον υπάρχει απαρτία 50%+1 στα ταμειακώς εντάξει μέλη. Στη συζήτηση η βασική κατεύθυνση είναι η συνδιαμόρφωση και η πλατιά συναίνεση με βάση τη συντροφική ανταλλαγή απόψεων. Όταν αυτό δεν καταστεί δυνατό οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία επί των παρόντων, ή με ενισχυμένη πλειοψηφία 2/3 για σημαντικά ζητήματα, στο βαθμό που δεν θίγονται οι προγραμματικές αρχές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Κάθε μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συμμετέχει ισότιμα στη συνέλευση, στην ψήφιση αντιπροσώπων ή μελών της Συντονιστικής Επιτροπής, και στη διαδικασία συζήτησης και απόφασης, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει.

6. Οι Συνελεύσεις ορίζουν Συντονιστικές Επιτροπές, οι οποίες έχουν την ευθύνη για το μητρώο μελών της αντίστοιχης Επιτροπής και για την εφαρμογή των αποφάσεων της συνέλευσης της Επιτροπής. Η Συντονιστική Επιτροπή εκλέγεται από τη Συνέλευση, η οποία ορίζει και τον αριθμό των μελών της . Η εκλογή της επιδιώκεται να γίνει με ανοιχτή ομόφωνη συναίνεση. Εάν αυτό δεν γίνει κατορθωτό, τότε γίνεται εκλογή, με ψηφοφορία επί των παρόντων. Στην ψηφοφορία κάθε μέλος εκφράζει την προτίμησή του για το ¼ των εκλέξιμων θέσεων της ενιαίας λίστας των υποψηφίων. Η θητεία της Συντονιστικής Επιτροπής είναι ένας (1) χρόνος και μετά γίνεται νέα διαδικασία ορισμού ή εκλογής, ενώ επιδιώκεται να μετέχουν κυκλικά όλα τα μέλη της Τοπικής ή Κλαδικής Επιτροπής. Οι Συνελεύσεις έχουν δικαίωμα να ανακαλούν τα συντονιστικά τους όργανα μόνο με ενισχυμένη πλειοψηφία 2/3 των μελών τους.

7. Ανώτερο όργανο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη που συγκαλείται μια φορά το χρόνο και συζητά με βάση εισήγηση του απερχόμενου πανελλαδικού συντονιστικού. Το 1/3 των εγγεγραμμένων μελών μπορούν να καλέσουν έκτακτη Πανελλαδική Συνδιάσκεψη. Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη κάνει μια γενική εκτίμηση της περιόδου, ορίζει τους γενικούς πολιτικούς στόχους, αποφασίζει για κεντρικούς πολιτικούς άξονες, αποφασίζει προγραμματικές αρχές και συνολικότερη στρατηγική φυσιογνωμία, αποφασίζει αλλαγές στο καταστατικό και εκλέγει όργανα. Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη αποτελείται από αιρετούς αντιπροσώπους των Τοπικών Επιτροπών. Ο αριθμός τους ορίζεται βάσει ενιαίου πανελλαδικού μέτρου, 1 αντιπρόσωπος για κάθε 3 παρόντα μέλη στη διαδικασία ορισμού των αντιπροσώπων, μέτρο που εξασφαλίζει μια μαζική και αντιπροσωπευτική διαδικασία. Η διαδικασία συζήτησης και λήψης αποφάσεων στην Συνδιάσκεψη είναι ανάλογη με αυτήν των Συνελεύσεων των Επιτροπών. Αντίστοιχα, ο τρόπος εκλογής των αντιπροσώπων στην Συνδιάσκεψη είναι ανάλογος μ’ αυτόν της εκλογής των συντονιστικών οργάνων των Επιτροπών. Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι συμμετέχουν στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη χωρίς δεσμευτικές αποφάσεις, ελεύθεροι να διαμορφώσουν τις απόψεις τους μέσα από την ίδια την διαδικασία του Σώματος. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλες οι συλλογικότητες, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, θα εκπροσωπούνται στην Συνδιάσκεψη με ένα στοιχειωδώς επαρκή τρόπο για την προβολή των απόψεών τους, η κάθε συλλογικότητα θα έχει το δικαίωμα να ορίσει μέχρι 7 αντιπροσώπους στον αριθμό των εκλεγμένων αντιπροσώπων.

8. Από την Συνδιάσκεψη εκλέγεται η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή (ΚΣΕ) της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το Πανελλαδικό Συντονιστικό (ΠΣ), με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 6. Τα εκλεγμένα μέλη είναι υπόλογα μόνο στη Συνδιάσκεψη. Ο τρόπος εκλογής της ΚΣΕ και του Πανελλαδικού Συντονιστικού είναι ανάλογος με αυτόν της εκλογής αντιπροσώπων για τη Συνδιάσκεψη.

9. Η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από 21 μέλη και έχει την βασική ευθύνη της υλοποίησης των αποφάσεων της Συνδιάσκεψης και της πολιτικής λειτουργίας και εκπροσώπησης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μέχρι την επόμενη Συνδιάσκεψη. Η έδρα της είναι στην Αθήνα, οι συνεδριάσεις της είναι ανοικτές στα μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και οι αποφάσεις της δημοσιοποιούνται. Στην ΚΣΕ η κάθε οργάνωση έχει το δικαίωμα να ορίσει ένα μέλος.

10. Το Πανελλαδικό Συντονιστικό αποτελείται από 101 μέλη, συγκαλείται τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο και εκτάκτως για σοβαρά πολιτικά ζητήματα, και εκτιμά την περίοδο, συμβάλλει στην πολιτική δράση και την πανελλαδικοποίηση της παρέμβασης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Οι συνεδριάσεις του είναι ανοικτές στα μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, σε συγκεκριμένο και δημοσιοποιημένο τόπο και χρόνο και με ορισμένη και ανακοινωμένη θεματολογία. Από τα 101 μέλη του Πανελλαδικού Συντονιστικού τα 21 είναι αυτά της ΚΣΕ και τα υπόλοιπα 80 εκλέγονται από την Συνδιάσκεψη. Επιδιώκεται η εναλλαγή και η ανανέωση των οργάνων. Το 1/3 των μελών οργάνου μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτη συνεδρίαση του οργάνου.

11. Στις συζητήσεις της ΚΣΕ και του Πανελλαδικού Συντονιστικού η βασική κατεύθυνση είναι η συνδιαμόρφωση και η πλατιά συναίνεση με βάση τη συντροφική ανταλλαγή απόψεων. Σε ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και δεν άπτονται των προγραμματικών αρχών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπορεί να ληφθεί απόφαση με απλή πλειοψηφία επί των παρόντων ή με ενισχυμένη πλειοψηφία 2/3 για σημαντικά ζητήματα στο βαθμό που δεν θίγονται οι προγραμματικές αρχές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

12. Με ευθύνη της ΚΣΕ συγκροτείται ομάδα τύπου και επικοινωνίας, η οποία έχει την ευθύνη της δημόσιας παρουσίας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ προς τα ΜΜΕ. Επίσης, λειτουργεί ιστοσελίδα της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., στην οποία αναρτώνται άμεσα όλες οι αποφάσεις της, οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις, οι αφίσες και κάθε άλλο μέσο προβολής της πολιτικής της, καθώς και κείμενα εσωτερικού διαλόγου μελών της, και διερευνάται η δυνατότητα έκδοσης εφημερίδας. Η ΚΣΕ μπορεί να συγκροτεί και άλλες ομάδες εργασίας (λ.χ. ομάδα για τα δημοκρατικά δικαιώματα, το περιβάλλον, την αυτοδιοίκηση, γραμματεία συνδικαλιστικού, γραμματεία αγροτικού κ.λπ.) και να ζητά κάθε είδους βοήθεια από οποιοδήποτε μέλος.

13. Η αλληλεπίδραση μεταξύ του Πανελλαδικού Συντονιστικού, της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής και των Τοπικών και Κλαδικών Επιτροπών προωθείται με τη δημοσιοποίηση όλων των αποφάσεων από και προς όλα τα όργανα και τις Επιτροπές. Επίσης, το ΚΣΕ μπορεί να καλεί πανελλαδικά ή ανά περιοχή τις Τοπικές και Κλαδικές Επιτροπές σε ανοιχτή κοινή συνεδρίαση.

14. Οι Τοπικές και οι Κλαδικές επιτροπές, με τη συμβολή του ΠΣ και της ΚΣΕ, μπορούν να προγραμματίζουν θεματικές συζητήσεις σε ζητήματα ευθύνης τους για διαμόρφωση βασικών επιλογών. Οι θεματικές συζητήσεις θα έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα για τη διαμόρφωση θέσεων και προγράμματος.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ βαδίζει σε καινούργιους δρόμους που βασίζονται πάνω από όλα στην επαναστατική θέληση, την διαρκή αγωνιστική, κινηματική παρέμβαση, την ανάπτυξη των πολιτικών της δεσμών με την εργατική τάξη και τον λαό, τη συντροφική αλληλεγγύη και εμπιστοσύνη. Μόνο με αυτές τις προϋποθέσεις μπορούν οι οργανωτικές αρχές ενός πρωτότυπου εγχειρήματος συνύπαρξης οργανώσεων με διαφορετικές πολιτικές, ιδεολογικές και πολιτιστικές διαδρομές και ανένταχτων αγωνιστών, να αναπτυχθεί, να ωριμάσει, να αξιοποιήσει τις εμπειρίες της διαμορφώνοντας ένα καινούργιο παράδειγμα για την αριστερά που θέλουμε, που θα εμπνεύσει με το πρόγραμμα, τη δράση και τη δημοκρατική της συγκρότηση τους εργαζόμενους και τη νεολαία, την Αριστερά που θα αλλάξει την κοινωνία.

[επιμέρους διατυπώσεις, μετά από απόφαση του σώματος, παραπέμφθηκαν ομόφωνα από την επιτροπή θέσεων στην νεοεκλεγείσα ΚΣΕ για επεξεργασία και ενσωμάτωση]

Αθήνα, 30.10.2011

Categories: 

Related Posts