Στα όρια ...[του Κώστα Παπαδάκη]

Ι.   Σ  Τ  Α   Ο Ρ Ι Α………..

 

1. Το γεγονός ότι το κείμενο για το οργανωτικό, από το περιεχόμενο του οποίου θα εξαρτηθεί η οργανωτική δομή, συγκρότηση και εν τέλει η πολιτική λειτουργία της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α,  κυκλοφόρησε μόλις στις 20 Μαΐου, λιγότερο από δύο βδομάδες από τη συνδιάσκεψη και τέθηκε σε διαβούλευση μόλις 4 εργάσιμες μέρες πριν από τη διεξαγωγή των συνελεύσεων, οι οποίες καλούνται να το εγκρίνουν, ενώ κυοφορούνταν επί  6 μήνες  για μία συνδιάσκεψη που έχει εξαγγελθεί από τον Σεπτέμβριο 2012 :

α) Λειτουργεί  αντιδημοκρατικά και απαγορευτικά στην πράξη για οποιονδήποτε διάλογο.

β) Καταδεικνύει το μέγεθος της ασυμφωνίας μεταξύ των συνιστωσών και την αδυναμία (η και απροθυμία) έγκαιρης και αποτελεσματικής διαχείρισής της.

γ) Σηματοδοτεί πολιτική ασυνέπεια απέναντι στα μέλη της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.  εκθέτοντάς τα στην αναμονή και στερώντας τους το δικαίωμα συμμετοχής στη διαβούλευση.

δ) Αποδεικνύει τη βασιμότητα της κριτικής μου ότι δεν είναι δυνατή υπό τις συνθήκες συγκρότησης και λειτουργίας μας η διεξαγωγή συνδιάσκεψης κάθε χρόνο (μην πω και παραπάνω) αφού δεν αντέχουμε το βάρος της προετοιμασίας της.

2. Ακόμα το κείμενο, αν και της τελευταίας στιγμής, είναι γραμμένο «στο πόδι» και αυτό φαίνεται από το ότι :

α) Δεν συνδέει πουθενά πολιτικά και οργανωτικά ζητήματα αν και παραδέχεται τη διαπλοκή τους.

β) Επαναλαμβάνει σχεδόν ταυτόσημες τις αοριστίες της θέσης 67 του πρώτου κειμένου των θέσεων χωρίς να συγκεκριμενοποιεί τίποτα.

3. Τέλος, το κείμενο, παρά την μακρά περίοδο διαβουλεύσεων μεταξύ των συντακτών του, δεν φαίνεται να αποτυπώνει συνθέσεις, αφού  η Κ.Σ.Ε :

α) Δεν καταλήγει σε καμμία συγκεκριμένη και αιτιολογημένη αποτίμηση της πολιτικής και οργανωτικής μας λειτουργίας, καθώς και για την πρώτη συνδιάσκεψη

β) Δεν προτείνει τίποτε από κοινού.

Μόνη κοινή πρόταση όλης της Κ.Σ.Ε. δείχνει να αποτελεί μία και μοναδική γενικόλογη στο κεφάλαιο 7 (πότε διαγράφεται κάποιος από την ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. κλπ), ενώ όλες οι προτάσεις του κεφαλαίου 8 (προτάσεις α, β, γ, δ, ε, στ) αποτελούν προτάσεις συνιστωσών και όχι της Κ.Σ.Ε.

Μάλιστα ούτε αναφέρεται ποιός προτείνει τι, ούτε ποιος αρνείται η αντιπροτείνει τι και με ποιο σκεπτικό. Δεν αναφέρει αν οι προτάσεις αυτές μειοψήφησαν (δηλαδή δεν πήραν πλειοψηφία στην Κ.Σ.Ε.) η πλειοψήφησαν, αλλά δεν πέτυχαν ομοφωνία, δηλαδή προσέκρουσαν σε «veto».

γ) Δεν τοποθετείται σε σημαντικά ζητήματα που αποτελούν αντικείμενα διαφορετικών προσεγγίσεων (παρέμβαση στο εργατικό, δικαίωμα βέτο, ανάδειξη εκπροσώπων συνιστωσών χωρίς εκλογή στην Κ.Σ.Ε, μυστική η φανερή ψηφοφορία, πολυσταυρία η μονοσταυρία στη συνδιάσκεψη κ.λ.π.).

Συνεπώς το κείμενο δεν αποτελεί καν βάση συζήτησης.

Δεν ορίζει ζητήματα που θα τεθούν προς έγκριση η σε ψηφοφορία.

Δεν παρέχει θέσεις για να διεξαχθεί  διάλογος.

Τα μόνα σημεία που είναι δεκτικά συζήτησης είναι οι διάφορες (όχι όλες εντελώς συγκεκριμένες) προτάσεις του κεφαλαίου (8). Αυτές όμως αποτελούν προτάσεις μειοψηφικές ή πάντως όχι ομόφωνες (ούτε καν αυτό δεν μας αποκαλύπτει το κείμενο). Προφανώς δεν θα περιμέναμε τη συνδιάσκεψη ούτε εμείς ούτε οι προτείνοντες για να τις συζητήσουμε.

Κατά συνέπεια το κείμενο, σε συνδυασμό με τον χρόνο αναμονής του και τον χρόνο διάθεσής του για διάλογο, ένα προς ένα και κατά σύνολο αποτελούν μία πολιτική συμπεριφορά ελλειπτική κάθε σεβασμού στα μέλη που απευθύνονται και κατά την προσωπική μου άποψη κινείται στα όρια του εμπαιγμού.

Το καταψηφίζω στο σύνολό του και καλώ κάθε σ. να κάνει το ίδιο δίνοντας το απαραίτητο μάθημα και μήνυμα.

 

ΙΙ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΗ Κ.Σ.Ε., ΤΙΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.

Με δεδομένη την συνολική εμπειρία μας από την τετράχρονη λειτουργία μας και ιδίως από την πρώτη συνδιάσκεψη και μετά :

1) Έχει η Κ.Σ.Ε.  να παραθέσει συγκεκριμένα βήματα τα οποία προώθησαν στην πράξη, έστω και όχι ολοκληρωμένα, ένα μέτωπο οργανωμένων και ανένταχτων αγωνιστών που  βασίζεται στη δημοκρατική αρχή «ένα μέλος μία ψήφος», διαπίστωση την οποία τόσο γενικόλογα παραθέτει στο δεύτερο κεφάλαιο του κειμένου ;

2) Σε τι συνίστανται οι σωστές πράγματι αν και κραυγαλέα αόριστες πολιτικές  διαπιστώσεις, όπως :

«ανεπάρκεια και ασυνέχεια στην πολιτική παρέμβαση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ»,

«αδύναμοι πολιτικοί δεσμοί με τον κόσμο του κινήματος και την ίδια την εργατική τάξη»,

«σημαντικά κενά στην έγκαιρη και εύστοχη δημόσια τοποθέτηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ»,

«ελλιπής και συχνά καθυστερημένη παρέμβαση σε κρίσιμα πολιτικά γεγονότα» ;

Σε ποιο βαθμό οφείλονται σε αντικειμενικά αίτια και σε ποιο σε εσφαλμένη λειτουργία των συνιστωσών και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ποια είναι τα σφάλματα και ποιες διορθώσεις προτείνονται ;

3) Τα οργανωτικά συμπτώματα που περιγράφονται στη λειτουργία της Κ.Σ.Ε. :

απουσία καταμερισμού,

πολύωρες συνεδριάσεις χωρίς πρακτικές καταλήξεις και χρεώσεις,

διαπαραταξιακός χαρακτήρας της Κ.Σ.Ε.. και των τοπικών επιτροπών κτλ.)

 αποτελούν προβλήματα που πηγάζουν από κακή οργανωτική λειτουργία ή μήπως και από πολιτική σκοπιμότητα ;

Μήπως αυτή η χαλαρότητα, η καθυστέρηση και οι πολύωρες συνεδριάσεις εξυπηρετούν τις προτεραιότητες των συνιστωσών όταν αυτές δεν επιθυμούν να λαμβάνονται συγκεκριμένες αποφάσεις, προς όφελος της προβολής των ιδιαιτέρων απόψεών τους ;

Μήπως αυτής είναι αποτέλεσμα η καθυστέρηση και η πολιτική παράλυση που περιγράφεται παραπάνω ;

Υπάρχει πρόταση για την αναστροφή αυτής της κατάστασης ;

Πέρασε ποτέ από τη σκέψη των μελών της Κ.Σ.Ε. η θέσπιση ενός κανονισμού λειτουργίας που να θέτει όριο διάρκειας στις συνεδριάσεις, στις τοποθετήσεις, στις ψηφοφορίες, προκειμένου οι συνεδριάσεις να είναι συντομότερες, παραγωγικές και να καταλήγουν σε επίκαιρες αποφάσεις ;

Οι συνιστώσες έχουν την ίδια χαλαρότητα και οργανωτική πολυτέλεια όταν συνεδριάζουν τα καθοδηγητικά τους όργανα ;

4) Είσθε ικανοποιημένοι από τον τρόπο διεξαγωγής της πρώτης συνδιάσκεψης ;

Πώς εκτιμάτε το γεγονός ότι, ενώ μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι αναμενόταν η εκλογή Κ.Σ.Ε. και Π.Σ.Ε. με ομόφωνη πρόταση, ξαφνικά μόλις οριστικοποιήθηκε το ζήτημα της κάλπης εμφανίστηκαν τρεις τουλάχιστον ετοιμοπόλεμες στρατιές ψηφοφόρων και υποψηφίων, κατανεμημένων άριστα μεταξύ τους, επόπτες με laptop, εκατοντάδες σημειώματα με οδηγίες για σταυροδοσία  και με αποτέλεσμα όσα επακολούθησαν στην κάλπη ;

Ήταν απλή αναλογική το σύστημα το οποίο εφαρμόστηκε στην ψηφοφορία αυτή (τετρασταυρία) ;

Είσθε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι «ανένταχτοι» υποψήφιοι υιοθετήθηκαν και στηρίχθηκαν άλλοι φανερά και άλλοι κρυφά από κομματικούς στρατούς και εκλέχθηκαν στην Κ.Σ.Ε. ;

Ήταν ή όχι παρέμβαση στο χώρο των ανένταχτων η πριμοδότηση ή και κατασκευή ανένταχτων υποψήφιων στην 1η συνδιάσκεψη ;

Απέβλεπε η όχι η παρέμβαση αυτή στην εκλογή συγκεκριμένων και στον αποκλεισμό συγκεκριμένων επίσης υποψήφιων ανένταχτων ;

Οι επιλεγέντες ανένταχτοι αισθάνονται υπερήφανοι για τον τρόπο εκλογής τους ;

Είναι ικανοποιημένη η Κ.Σ.Ε. από το γεγονός ότι ένας αριθμός εδρών της καταλήφθηκε από συνιστώσες χωρίς οι εκπρόσωποί της να μπουν στη διαδικασία της κάλπης, όπως υποχρεώθηκαν άλλοι υποψήφιοι ;

Οι επιλεγέντες (διορισθέντες) χωρίς εκλογή από τη βάση εκπρόσωποι των «μικρών» συνιστωσών αισθάνονται υπερήφανοι ;

Κάποιοι μάλιστα από αυτούς ασκούν και κριτική στην ηγεσία της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. στο κείμενο των «1.000». Κοίτα πόσο τους αδίκησε αυτή η ηγεσία !!!

Θα έχουμε και σε αυτήν τη συνδιάσκεψη  κοοπτάτσια ;

Και για τους υπόλοιπους ;

Η μηχανισμός η εξευτελισμός !

Υπάρχει τρίτη προοπτική ;

Όλα αυτά μήπως έχουν συμβάλει καθοριστικά στα συμπτώματα της κακής λειτουργίας που έστω και αόριστα παραδέχεσθε ;

5) Εχει κάτι να πεί η Κ.Σ.Ε. για το ότι δεν δημοσιοποιήθηκαν ποτέ επίσημα τα αποτελέσματα της εκλογής των υποψηφίων στην 1η πανελλαδική συνδιάσκεψη ;

Μήπως από το ότι, πριν καν τεθεί θέμα επίσημης δημοσιοποίησης, είχαν αναρτηθεί σε sites συνιστωσών ;

Εφαρμόστηκε ποτέ η απόφαση της Π.Σ.Ε. της 22-1-2012 για διεύρυνση της Κ.Σ.Ε. με συμβουλευτική ψήφο των επιλαχόντων ; Ως «επιλαχών» δεν θυμάμαι να προσκλήθηκα ποτέ πουθενά.

6) Σε τι εξυπηρετεί απέναντι σε όλα τα παραπάνω η αύξηση των μελών της Κ.Σ.Ε. από 21 σε 23 και γιατί προεξοφλείται ότι οι δύο επιπλέον έδρες θα καταληφθούν από ανένταχτους ή ανένταχτες ;

Μήπως έχουν «προεξοφληθεί» και αυτοί που θα τις καταλάβουν ;

7) Η ισότητα της ψήφου δεν είναι αναγκαίος όρος για την εκπλήρωση της κατεύθυνσης «ένα μέλος – μία ψήφος» ;

Υπάρχει ισότητα ψήφου χωρίς απλή αναλογική ;

Είναι η πολυσταυρία αντίθετη με την απλή αναλογική ;

 Είναι απλή αναλογική έστω η πολυσταυρία μέχρι του 1/5 ή 1/6 του αριθμού των υποψηφίων ;

Ποιοι λοιπόν προτείνουν αυτή την πρόταση, ποιοι επιμένουν στην πολυσταυρία ;

 Υπάρχει κάποιος ο οποίος προτείνει μονοσταυρία, άρα απλή αναλογική ;

Γιατί η πρόταση φανερής ψηφοφορίας επιμένει να τη συνδυάζει με κατάθεση συνολικών προτάσεων και ψηφοδελτίων που ενισχύουν τις συγκεντρωτικές τάσεις και τις πλειοψηφικές συσχετίσεις, αντί να τη συνδυάζει με ψήφιση ενός και μόνο υποψηφίου από κάθε αντιπρόσωπο, ώστε να διασφαλίζεται η αναλογικότητα της εκλογής ;

8) Παρεμπιπτόντως, σας ικανοποιεί πολιτικά ο αντίστοιχος τρόπος λειτουργίας των μηχανισμών των συνιστωσών κατά τη σταυροδοσία στις βουλευτικές ή περιφερειακές εκλογές και ιδίως στις πρόσφατες ;

Ρωτήθηκαν ποτέ οι Τ.Ε. (των μεγάλων περιφερειών) για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, την κατανομή των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια, τις μετακινήσεις επώνυμων υποψηφίων από την μία περιφέρεια στην άλλη, εκλεγμένων περιφερειακών συμβούλων διαρκούσης της θητείας τους σε περιοχή άλλη από εκείνη που εκλέχθηκαν, τη σύμπτωση εκλεγμένων συμβούλων στην ίδια περιφέρεια κλπ ;

Εκτός από τις μικροσκοπιμότητες των συνιστωσών τους λήφθηκε τίποτε άλλο (π.χ. η συνέπεια απέναντι στις τοπικές κοινωνίες, η  αποφυγή κακών αποτελεσμάτων για πρόσωπα που προβάλλουν τον χώρο) υπόψη ;

9. Απασχόλησε ποτέ την Κ.Σ.Ε. πρόταση να αποκτήσει η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. δικά της γραφεία η έντυπο ;

 

ΙΙΙ. Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η   Δ Η Λ Ω Σ Η

 

Η σταθερή πολιτική μου ένταξη και συμπόρευση επί 35 χρόνια στο χώρο της εξωκοινοβουλευτικής σήμερα αντικαπιταλιστικής Αριστεράς, που προϋπάρχει στον χώρο από αρκετές συνιστώσες και στελέχη του, η ιδρυτική μου συμμετοχή στην ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. (και μην ξεχνάμε την ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. χωρίς την οποία θα βλέπαμε ακόμα μόνο ΜΕ.Ρ.Α. και διόλου άσπρη) και η σταθερή μου παρουσία στην πρώτη γραμμή της δράσης και λειτουργίας της δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά την υποχρέωση ανοχής οποιασδήποτε πολιτικής ή οργανωτικής αυθαιρεσίας και την συνύπαρξη σε κορυφαίο επίπεδο με νοοτροπίες αντίθετες προς εκείνες τις οποίες υπηρέτησα όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Δεν είναι στις προθέσεις μου να θέσω ή να αποδεχθώ υποψηφιότητα για την Κ.Σ.Ε. η την Π.Σ.Ε.

Στη συνδιάσκεψη

  • Θα ταχθώ αλληλέγγυος και θα υπερψηφίσω κάθε πρόταση

η οποία συμβάλει έστω και μερικά στην αποδυνάμωση της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. των συνιστωσών και στην ενδυνάμωση της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. των μελών,

είναι αντίθετη στην ψηφοφορία με κάλπη και σε κάθε πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα,

συμβάλλει στην ενδυνάμωση των αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας της Π.Σ.Ε.,

συμβάλλει στην κατάργηση κάθε βέτο από το καταστατικό

και συμβάλλει στην αφαίρεση της λέξης «μέτωπο» από τον τίτλο, το λογότυπο και κυρίως από τη νοοτροπία της λειτουργίας της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.

-   Είμαι σύμφωνος στην πρόταση για άμεση εκλογή της Π.Σ.Ε. και έμμεση της Κ.Σ.Ε. (όποιος και αν την έκανε),

-  Είμαι αντίθετος στην ανάδειξη μελών στο Π.Σ.Ε. η την Κ.Σ.Ε. χωρίς εκλογή για τη διασφάλιση της εκπροσώπησης οποιασδήποτε συνιστώσας, παρέας ή ατόμου.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. δεν είναι μόνο έδρες, αλλά θέση αγώνα. Για μένα θετική ψήφος είναι η καθημερινή συμμετοχή στη ζωή της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. στη βάση, η συμμετοχή μου σε άπειρες εκδηλώσεις της κ.λ.π.

Σε αυτή την τιμητική εκλογή θα είμαι πάντα παρών.

Σε αυτούς τους σ. που σε κάθε γωνιά της χώρας συνέβαλαν να βγεί η αντικαπιταλιστική αριστερά από το περιθώριο, σε αυτούς που κύρια υφίστανται αυτά που αναφέρω παραπάνω, δίνω το χέρι και προχωράμε μαζί.

Κατά τα λοιπά αναφέρομαι στο προηγούμενο κείμενό μου («ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ….) που ήδη έχει αναρτηθεί.

 

Αθήνα, 24/5/2013

Κώστας Παπαδάκης,

Μέλος Τ.Ε. Αγίας Παρασκευής – Χολαργού - Παπάγου