• Τρί, 23/02/2016 - 23:59
Απόφαση ΤΕ Βύρωνα, 21/2

Tο τελικό κείμενο της πρότασης που ενέκρινε η συνέλευση της τοπικής Βύρωνα/Παγκρατίου προς την 3η Συνδιάσκεψη.
Η πρόταση αυτή αφορά την ουσιαστική δημοκρατική συγκρότηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Εκλογή αντιπροσώπων των τοπικών και κλαδικών επιτροπών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο ΠΣΟ

1. Η κάθε τοπική και κλαδική επιτροπή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, εκλέγει-ορίζει έναν (1) αντιπρόσωπό της, στο ΠΣΟ. Ο αντιπρόσωπος έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Να μεταφέρει στο ΠΣΟ τις αποφάσεις της επιτροπής του, καθώς και το πόσοι ψήφισαν υπέρ ή κατά σε κάθε θέμα που έχει τεθεί από την ΚΣΕ ή το ΠΣΟ για να τοποθετηθούν οι Τ.Ε.

β. Να μεταφέρει κάθε άλλη απόφαση ή πρόταση της Τ.Ε. προς το ΠΣΟ και να ενημερώνει πως διαμορφώθηκε το αποτέλεσμα για αυτήν

γ. Να μεταφέρει στην συνέλευση της επιτροπής του τα τεκταινόμενα και τις αποφάσεις του ΠΣΟ

2. Επιδιώκουμε να υπάρχει τακτική εναλλαγή στην θέση του αντιπροσώπου με στόχο την συμμετοχή όσο γίνεται περισσότερων συντρόφων και συντροφισσών. Για αυτόν τον
λόγο, η θητεία του αντιπροσώπου έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια και δεν ανανεώνεται.

3. Ο αντιπρόσωπος έχει ευθύνη και λογοδοτεί στην συνέλευση της επιτροπής του, για το αν μετέφερε σωστά τις αποφάσεις της και για το αν ψήφισε σύμφωνα
με τις αποφάσεις της.

4. Η ψήφος του αντιπροσώπου στο ΠΣΟ μιας τοπικής ή κλαδικής επιτροπής έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, αφορά θέματα για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει η συνέλευση
της επιτροπής, καταμετρείται και καταγράφεται  χωριστά στις ψηφοφορίες, ενώ δεν επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα των αποφάσεων του ΠΣΟ.

Βύρωνας 21 Φεβρουαρίου 2016


Related Posts