• Τρί, 06/08/2013 - 15:13
Η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Ηλείας για το θάνατο του συντρόφου Στάθη Παπαδάτου

Απέραντη θλίψη στους αγωνιστές της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. και βαθιά συγκίνηση, 
ευρύτερα στους αριστερούς ανθρώπους και στους εργαζόμενους της Ηλείας, 
προκάλεσε ο αναπάντεχος θάνατος του συντρόφου μας ΣΤΑΘΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ, 
συνταξιούχου οικοδόμου, στην Ανδραβίδα (31/7), που κηδεύτηκε σήμερα στις 2/8. 

Ο Στάθης ήταν ένας μαχητικός εργάτης, συνδικαλιστής οικοδόμος, με 
βαθιά πίστη στη διεθνιστική κομμουνιστική απελευθέρωση των εργαζομένων. 
Πάντα φιλομαθής και σκεπτόμενος, με καλλιτεχνική ανησυχία και ποιητική 
διάθεση. Το 2010 είχε εκδώσει μια δική του ποιητική συλλογή με τίτλο « ΟΣΤΡΙΑ» . 
Ήταν υποψήφιος βουλευτής με την ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 

Όλοι οι σύντροφοι της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. θα τον θυμόμαστε πάντα για τη 
μαχητικότητα και τη συνέπειά του, τη ντομπροσύνη και το κριτικό του πνεύμα, τον 
ταξικό, εργατικό και διεθνιστικό του προσανατολισμό. Στους νέους αγώνες που 
έρχονται, οφείλουμε να δ υ να μ ώ σ ο υ μ ε τ η ν π ρ ο σ φ ο ρ ά μ α ς , για να 
καλύψουμε και τη δική του μεγάλη απώλεια. 

ΠΥΡΓΟΣ 2/8/2013