• Σάβ, 30/01/2016 - 16:29
Αναγκαίο στοιχείο για το μετασχηματισμό του μετώπου η δημοκρατική συγκρότηση [του Τάκη Τσίτσου]

Αναγκαίο στοιχείο για το μετασχηματισμό του μετώπου η δημοκρατική συγκρότηση

Στη συνεδρίαση του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ την προηγούμενη Κυριακή εγκρίθηκε και το κεφάλαιο Δ΄ των Θέσεων για την 3η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που θα διεξαχθεί στις 5-6/3/2016. Πλέον οι Θέσεις έχουν ολοκληρωθεί, οπότε εν συνόλω θα τεθούν στην κρίση των μελών και αγωνιστών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του κόσμου της Αριστεράς και των εργαζόμενων. Το κεφάλαιο αυτό αφορά την ίδια την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Την αποτίμηση της πορείας της, και τα επόμενα πολιτικά και οργανωτικά της βήματα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί επιδιώκει να καθορίσει το περιεχόμενο και τις προϋποθέσεις για την αναγκαία τομή στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ, για την ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό της. Το ΠΣΟ από τα προηγούμενα κεφάλαια των Θέσεων είχε καθορίσει, στην βάση των συμπερασμάτων από την πορεία και τη κατάληξη της ρεφορμιστικής λογικής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι για να δοθεί νικηφόρα η μάχη ενάντια στην επίθεση κυβέρνησης – κεφαλαίου – ΕΕ - ΔΝΤ απαιτείται, μεταξύ άλλων, ένα άλμα στην ανάπτυξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ο μετασχηματισμός της σε αντικαπιταλιστική-επαναστατική κατεύθυνση, στην κατεύθυνση ενός «ενιαίου, μετωπικού, δημοκρατικού πολιτικού φορέα».

Το περιεχόμενο της τομής από τις Θέσεις προσδιορίζεται ως εξής: «Βάθεμα της στρατηγικής της αντίληψης (της ΑΝΤΑΡΣΥΑ) και του αντικαπιταλιστικού – επαναστατικού της προσανατολισμού. Ενίσχυση του εργατολαϊκού της χαρακτήραΕνιαιοποίηση στη συγκρότησή της ώστε να ξεπερνιέται η πολυγλωσσία, οι διαφορετικές πρακτικές και ιεραρχήσεις. Ενίσχυση της δημοκρατίας των μελών και των συλλογικοτήτων της. Σημαίνει ένταξη στις γραμμές της νέων δυνάμεων, πρώτα από όλα ανάμεσα στιςπρωτοπόρες και μαχόμενες δυνάμεις του εργατικού κινήματος και της νεολαίας, πράγμα που προϋποθέτει την διαρκή συναγωνιστική στάση, την συμμετοχή, στήριξη και οργάνωση των αγώνων, την αυτοτελή πολιτική της παρουσία σε αυτούς. Σημαίνει ένταξη στις γραμμές της και σταθερή πολιτικά σχέση με ρεύματα και αγωνιστές που αποδέχονται ή προσεγγίζουν το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα. Η ανάπτυξη σε αυτή την κατεύθυνση και ο μετασχηματισμός της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αποτελεί όρο και συστατικό στοιχείο για την οικοδόμηση του αγωνιστικού μετώπου, για την πορεία προς το αντικαπιταλιστικό μέτωπο, για πολιτικές συνεργασίες με κατεύθυνση ανατροπής.»

Το πρώτο σημείο της απόφασης για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ αφορά την εκτίμηση για την προηγούμενη πορεία της, την αυτοκριτική μας. Εκεί αποτιμά την δράση των προηγούμενων χρόνων, την στάση της απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τον χαρακτήρα της αποχώρησης των ΑΡΑΝ - ΑΡΑΣ. Καθορίζει ως ανάγκη τον πολιτικό και στρατηγικό επανεξοπλισμό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και εκτιμά ότι βασική αδυναμία της «…είναι η ανεπάρκεια και ασυνέχεια στην πολιτική της παρέμβαση, οι αδύναμοι πολιτικοί δεσμοί με τον κόσμο του κινήματος, την ίδια την εργατική τάξη. Σημαντικά κενά στην έγκαιρη και εύστοχη δημόσια τοποθέτηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Ελλιπής και συχνά καθυστερημένη παρέμβαση σε κρίσιμα πολιτικά γεγονότα. Ανεπαρκής και ασυνεχής λειτουργία των τοπικών και κλαδικών επιτροπών». Η εξωστρέφεια και το επιθετικό πνεύμα ανατροπής, οι πρωτοβουλίες προς τον κόσμο του αγώνα και της αριστεράς, η δράση προς τα έξω είναι που καθορίζει και το μέσα του μετώπου, τη λειτουργία και το προφίλ του.

Σ’ αυτή τη λογική προτάθηκαν και τα οργανωτικά μέτρα που αποφασίστηκαν: Πρώτα απ’ όλα η ενίσχυση του πολιτικού ρόλου των τοπικών και κλαδικών επιτροπών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Το βασικό κύτταρο συγκρότησης των αγωνιστών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν μπορεί να περιορίζεται σε απλό ιμάντα μεταφοράς των αποφάσεων των κεντρικών οργάνων. Πρέπει δημιουργικά να παράγουν πρόγραμμα δράσης για το χώρο ευθύνης τους. Να αναβαθμίσουν την πολιτική συζήτηση βαθαίνοντας τη δημοκρατία των μελών και των συνελεύσεων. Βασικό σε αυτή την κατεύθυνση είναι η πλατιά συζήτηση και επικύρωση των αποφάσεων των οργάνων στις οργανώσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με την πρόβλεψη ότι «σε περίπτωση που απόφαση οργάνου δεν υπερψηφιστεί από την πλειοψηφία των μελών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τότε αυτοδίκαια αυτή παύει να ισχύει και το όργανο που αποφάσισε σχετικά συνεδριάζει στο συντομότερο δυνατό χρόνο για να επανατοποθετηθεί, στη βάση της συζήτησης των τοπικών και κλαδικών επιτροπών».

Αποφασίστηκε η προώθηση της περιφερειακής συγκρότησης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Με τακτικές περιφερειακές συνδιασκέψεις και συγκρότηση ανάλογων οργάνων με στόχο την καλύτερη επεξεργασία και εξειδίκευση ανά περιοχή των αποφάσεων του μετώπου και την προώθηση της πολιτικής εξόρμησης και οικοδόμησης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Μέτρο στην κατεύθυνση της δημοκρατίας είναι η κατάργηση του διπλού μέτρου λήψης απόφασης σε ένα ενιαίο μέτρο λήψης απόφασης για όλα τα ζητήματα, αυτό του 60% ώστε αφ’ ενός να προωθείται η σύνθεση και ευρύτερη συναίνεση, αλλά και να μην αναπαράγεται η λογική του βέτο και της αδυναμίας λήψης απόφασης.

Για την ανάπτυξη της προσπάθειας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο εργατικό κίνημα και την καλύτερη σύνδεσή της με τον κόσμο της δουλειάς προωθείται η ανάπτυξη της οργάνωσης των αγωνιστών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε κλαδικές επιτροπές. Η καλύτερη αντιστοίχιση επιτροπών με το χώρο δράσης τους, η προσπάθεια για οργανωτική ανάπτυξη.

Δύναμη καινοτόμας υπέρβασης η ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΟΧΙ ΤΙΜΑΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Κυρίαρχο όργανο ανάμεσα στις πανελλαδικές συνδιασκέψεις καθορίζεται το ΠΣΟ, το οποίο πρέπει να αναβαθμίσει την πολιτική του λειτουργία. Από το ΠΣΟ εκλέγεται η ΚΣΕ και με απόφασή του συγκροτούνται γραμματείες και επιτροπές για την καλύτερη επεξεργασία της γραμμής και προώθηση της αντίληψης του μετώπου σε κοινωνικοπολιτικά μέτωπα.

Το ΠΣΟ αποφάσισε ότι ο καλύτερος τρόπος εκλογής των οργάνων είναι η ενιαία λίστα με μικρότερο αριθμό σταυρών ανά εκλογέα και λήψη μέτρων ώστε κάθε οργάνωση και συλλογικότητα του μετώπου να αντιπροσωπεύεται στα όργανα. Κριτήριο για τη λήψη της απόφασης είναι η ενίσχυση των ενιαιομετωπικών χαρακτηριστικών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η εξάντληση προσπάθειας σύνθεσης, η υπέρβαση του κατακερματισμού και της τιμαριοποίησης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε ομοσπονδία οργανώσεων και συνιστωσών. Προβλέπεται όμως η πολιτική δυνατότητα έκφρασης εκλογής με ψηφοδέλτια, όταν υπάρχουν συγκροτημένες πολιτικές πλατφόρμες με κριτήρια διαφύλαξης και υπεράσπισης των ενιαιομετωπικών χαρακτηριστικών.

Μέσα στην τεράστια κρίση του συστήματος, η οποία αποτελεί και κρίση της ρεφορμιστικής αριστεράς και όλων των παλιών απαντήσεων, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει τη φιλοδοξία να αποτελέσει δύναμη καινοτόμας υπέρβασης, πρωτοπορία στο εργατικό κίνημα και στη συγκρότηση μιας νικηφόρας επαναστατικής προοπτικής. Οι πρωτοπόροι αγωνιστές των κινημάτων, οι αριστεροί που έρχονται σε ρήξη με τις δυνάμεις της ρεφορμιστικής αριστεράς, όσοι αναζητούν δρόμους φωτιάς και σύγκρουσης με την καπιταλιστική βαρβαρότητα θα συγκινηθούν από ένα αντικαπιταλιστικό μέτωπο που θα μπορεί να συνδυάζει τις πιο φρέσκιες ιδέες για μια κομμουνιστική οργάνωση της κοινωνίας, την πιο ανυποχώρητη πολιτική στάση στο δρόμο της ρήξης και της ανατροπής, το πιο μαχητικό αγωνιστικό πνεύμα, την πιο δημοκρατική κουλτούρα στην αντιπαράθεση και τη σύνθεση των απόψεων των αγωνιστών της επανάστασης. Σ’ αυτή την κατεύθυνση η συνδιάσκεψη θέλουμε να αποτελέσει βήμα. Δεν υποτιμούμε τα προβλήματα που είναι γνωστά σε όλους μας. Ιεραρχούμε όμως την αναγκαιότητα για υπέρβαση της παρούσας τάξης πραγμάτων.

ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΛΟΓΗΣ

Η απόφαση αυτή είχε σημαντικό αντίλογο, ο οποίος θα συνεχιστεί δημιουργικά στην πορεία προς και στην ίδια τη συνδιάσκεψη. Αρνητικό είναι ότι αφιερώθηκε δυσανάλογα πολύς χρόνος στη συζήτηση για τον τρόπο εκλογής, όπου η αντίθετη πρόταση αφορούσε σε εκλογή με ψηφοδέλτια. Παρά τη σημασία που έχει το θέμα, υπάρχουν οργανωτικές αποφάσεις πολύ πιο σημαντικές που δεν συζητήθηκαν τόσο. Η ένταση και η αντιπαράθεση πάνω στο θέμα αυτό, δηλώνει εξ αντιδιαστολής πόσο αναγκαία είναι η συζήτηση και προσπάθεια για πολιτική ενοποίηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑΗ δημοκρατία στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι λιγότερο θέμα συστήματος εκλογής οργάνων και κυρίως θέμα βαθιάς και δημοκρατικής πολιτικής συζήτησης και δράσης μέσα στους εργαζόμενους και τη νεολαία, η προσπάθεια συγκρότησης βαθιάς επαναστατικής ταυτότητας και συναγωνιστικής κουλτούρας. Η εκλογή με ενιαία λίστα είναι συμβατή με την από όλους αποδεκτή αρχή της συναίνεσης και της σύνθεσης, την κατάκτηση μιας προωθητικής ενότητας.Η εκλογή με ψηφοδέλτια διογκώνει τις αντιθέσεις, εξυπηρετεί κυρίως μικροοργανωτικά σχέδια κι όχι την πιο βαθιά ενότητα που δυναμώνοντας την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, δυναμώνει κάθε επαναστατική δύναμη στο πλαίσιό της.

ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Η περιφερειακή συγκρότηση και το ενιαίο μέτρο λήψης απόφασης αντιμετωπίστηκαν από κομμάτια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είτε με πλήρη άρνηση είτε με σκεπτικισμό. Η πολιτική συγκρότηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η δυνατότητά της να αποφασίζει, ώστε να ξεδιπλώνει ένα σχέδιο παρέμβασης, είναι στοιχεία απαραίτητα για την υπέρβαση της σημερινής κατάστασης. Ανησυχίες για οργανωτική επιβολή δεν αντιστοιχούν στη λογική της τομής και του στρατηγικού επανεξοπλισμού της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, όπου κάθε αγωνιστής της θα είναι δύναμη στο κίνημα και στην προσπάθεια συγκρότησης μιας σύγχρονα επαναστατικής λογικής κι αριστεράς. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ που το ενοποιητικό της στοιχείο θα είναι η ισορροπία μεταξύ των σχεδίων των συνιστωσών της αποτελεί παρελθόν.

Τάκης Τσίτσος, μέλος της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της Π.Ε. του ΝΑΡ για την Κομμουνσιτική Απελευθέρωση

Εφημερίδα ΠΡΙΝ, 24.1.2016